Skip to main content

Mae Eglwys Sant Marc yn eglwys Gelf a Chrefft anhygoel ac mae’n adeilad rhestredig Gradd I. Cafodd ei hadeiladu 1895-1898 i gynlluniau Henry Wilson a thalwyd amdani er cof am y Parchedig Charles Tooth, caplan a sylfaenydd Eglwys Seisnig Sant Marc yn Fflorens.

Mae’n arbennig o bwysig oherwydd hyfdra ei phensaernïaeth a manylion naturiolaidd ei mân ffitiadau.

Cadwch lygad am gerfiadau cain o dylluanod, llygod, gwiwerod a glas y dorlan ar bennau’r meinciau a rhyfeddwch at yr allorlun copr neilltuol.

Mae Eglwys Sant Marc ar agor i ymwelwyr bob dydd ar gyfer Drysau Agored yn ystod Medi. Tu mewn bydd arweinlyfrau deniadol, llawn gwybodaeth i ymwelwyr gael eu cadw.

Cyfeiriad: Eglwys Sant Marc, Brithdir, ger Dolgellau, Gwynedd, LL40 2RN.

Cyfarwyddiadau – o’r A5 ar gylchfan Churncote ewch ar yr A458; cariwch ymlaen ar yr A458 tan i chi allu mynd ar yr A470; o’r A470 trowch i’r dde ar y B4416.

Dylech wybod bod yr eglwys wedi ei hamgylchynu â rhododendrons a gall fod yn anodd i’w gweld.

Nid oes llawer o le i barcio yn y gilfan tu allan i’r eglwys. Ewch i mewn i’r eglwys drwy gât ac i fyny grisiau. Mae’r fynedfa yn y porth deheuol.  


Prisiau

Am Ddim