Skip to main content

Comisiynwyd Eglwys Santes Margaret gan drydydd Ardalydd Bute.  Fe'i hadeiladwyd yn 1870 i gynlluniau John Prichard.  Mae'n cynnwys gwaith maen a chofebion o'r eglwys hynafol a oedd ar yr un safle a ddinistrwyd yn 1867.  Cwblhawyd y tŵr yn 1927 i gynlluniau gan John Coates Carter.  Reredos gan Ninian Comper, 1925. Beddrodau aelodau o deulu'r Bute, yn cynnwys yr Ardalydd Cyntaf, mewn beddrod mawreddog a adeiladwyd i gynlluniau John Prichard, 1881-86.  Mae'r Beddrod yn cynnwys cerfiadau cain, mosaig a gwydr lliw.  Mae Eglwys Santes Margaret yn adeilad rhestredig Gradd I.

Teithiau tywys o'r eglwys a'r beddrod; mynediad i'r tŵr (os bydd y tywydd yn caniatáu);  taith gwis i'r plant; copïau o Gofrestrau Plwyf y Rhath ar gyfer genedigaethau, priodasau a marwolaethau yn dyddio o 1731 ar gael fel deunydd cyfeirio; paneli arddangos hanesyddol;  copïau o arysgrifau cerrig beddi (a gymerwyd cyn clirio'r fynwent) ar gael fel deunydd cyfeirio; Mae Tywyslyfrau Eglwys Santes Margaret ar werth ac mae te ar gael hefyd.

21 Medi 1.30pm - 5.30pm; 22 Medi 2pm - 5.30pm 

I gyrraedd - Eglwys Santes Margaret, Heol Waterloo, Y Rhath, Caerdydd, CF23 5AD.  Ref: NGR/ST 199 777.

Mae’r eglwys ar Ffordd Waterloo yn y Rhâth, un o faestrefi Caerdydd, ar gyffordd y gylchfan gyda Ffordd Albany a Ffordd Marlborough. Dylai ymwelwyr sy’n dod o ganol Caerdydd deithio i’r dwyrain ar hyd Ffordd Casnewydd, heibio Gorsaf Stryd y Frenhines a’r Clafdy Brenhinol, a throi i’r chwith ger Tŷ Angladd Roath Court (cyffordd fawr â goleuadau traffig ble mae Ffordd Casnewydd yn gwyro i’r dde). Yn syth ar ôl troi i’r chwith, bydd Eglwys Santes Margaret ar y dde.

Er diogelwch, bydd mynediad i'r tŵr yn amodol ar dywydd addas. Dim ond ar gyfer oedolion cryf ac abl y mae dringo'r tŵr yn addas gan bod grisiau cul, serth.

 


Prisiau

Am Ddim