Skip to main content

Mae'r eglwys hon, a adeiladwyd ar safle cell Santes Farchell o'r 7fed ganrif, yn enghraifft glasurol o arddull deugorff 'Dyffryn Clwyd' a hynny'n bennaf ar ôl iddi gael ei hailfodelu'n unionsyth tua 1500.

Mae'r eglwys hynod gain hon, sydd wedi'i chadw'n dda, yn un o eglwysi pwysicaf Gogledd Cymru ac mae'n cynnwys rhai henebion nodedig.

Wedi'u claddu yn yr eglwys mae'r gwneuthurwr mapiau Humphrey Llwyd, aelodau o deulu pŵerus Salusbury a chalon Richard Clough, y masnachwr a anwyd yn Ninbych a orchmynnodd i'w galon gael ei dychwelyd o Hambwrg mewn casged arian i'w chladdu. Y tu allan mae bedd Twm o'r Nant, y bardd o Ddinbych.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.visitdenbigh.co.uk

Cyfeiriad: St Marcella's Church, Whitchurch Road, Dinbych, LL16 4ER.

Safle bws - 250m. Bws 76.


Prisiau

Am Ddim