Skip to main content

Mae’r eglwys restredig Gradd I sydd dros 700 mlwydd oed, wedi’i lleoli ar lannau afon Conwy, a oedd unwaith yn safle i Gaer Rufeinig Conovium.

Profwch ei thawelwch a’i phrydferthwch syml yn ogystal ag arddangosfa am ei gorffennol hudol.

Mae lluniaeth ar gael.

LL32 8TB


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
14:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad