Skip to main content

Mae hwn yn Adeilad Rhestredig Gradd I. Mae'r eglwys o'r 13eg ganrif yn enwog yn bennaf am ei sgrin grog, ynghyd â llofft, a tho gafaelfachog bwaog, y ddau o'r 15fed ganrif neu'n gynnar yn yr 16eg ganrif. Mae'r bedyddfaen yn dyddio o 1665, a cheir dwy ffenestr lliw da. Mae'r dail sydd wedi'u cerfio'n gyfoethog a rhwyllwaith y sgrin grog a llofft yn brawf o sgiliau seiri Cymru yn y canol oesoedd.

Y tu allan, mae Croes Bregethu hardd o'r 15fed ganrif yng ngofal Cadw. Mae ysgoldy uwchlaw'r Porth â Tho, ac mae'r both gloch ddwbl yn dyddio o 1688. 

Cyfeiriad: Eglwys y Santes Fair, Derwen, ger Corwen, LL21 9RU.  

I gyrraedd - o gyfeiriad Rhuthun, ewch ar yr A494 i Gorwen am tua chwe milltir. Trowch i'r dde ar y lôn gul i Derwen (eithaf serth mewn mannau) ger Bryn Saith Marchog.


Prisiau

Am Ddim