Skip to main content

Mae hwn yn Adeilad Rhestredig Gradd I. Mae'r eglwys o'r 13eg ganrif yn enwog yn bennaf am ei sgrin grog, ynghyd â llofft, a tho gafaelfachog bwaog, y ddau o'r 15fed ganrif neu'n gynnar yn yr 16eg ganrif. Mae'r bedyddfaen yn dyddio o 1665, a cheir dwy ffenestr lliw da. Mae'r dail sydd wedi'u cerfio'n gyfoethog a rhwyllwaith y sgrin grog a llofft yn brawf o sgiliau seiri Cymru yn y canol oesoedd.

Y tu allan, mae Croes Bregethu hardd o'r 15fed ganrif yng ngofal Cadw. Mae ysgoldy uwchlaw'r Porth â Tho, ac mae'r both gloch ddwbl yn dyddio o 1688. 

Cyfeiriad: Eglwys y Santes Fair, Derwen, ger Corwen, LL21 9RU.  

I gyrraedd - o gyfeiriad Rhuthun, ewch ar yr A494 i Gorwen am tua chwe milltir. Trowch i'r dde ar y lôn gul i Derwen (eithaf serth mewn mannau) ger Bryn Saith Marchog.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad