Skip to main content

Mae Eglwys y Santes Fair yn eglwys hynafol restredig Gradd II * ac, er nad oes dyddiad penodol, credir ei bod yn ganoloesol.

Mae caead arch wedi'i gerfio'n addurnol o'r 13eg ganrif wedi'i osod yn erbyn wal ogleddol y gangell. Gallwch weld bedyddfan bach addurnedig hirgrwn o'r 12fed ganrif gyda gorchudd pren a chloch o'r 16eg ganrif. Mae sgrin grog bren syml yn gwahanu corff yr eglwys a'r gangell.

Yn rhan ddwyreiniol y fynwent mae bedd Maurice Wilks o Tros Afon (1904 - 1963), dyfeisiwr y Land Rover.

Cyfeiriad – Eglwys y Santes Fair, Llanfair yn y Cwmwd, Gaerwen, Ynys Môn, LL61 6AX. 

SH 446667   

Mae'r eglwys wedi'i lleoli bron i filltir i'r gogledd o Eglwys Llangeinwen, ychydig y tu allan i bentref Dwyran. Gellir dod o hyd iddi i lawr lôn fach rhwng Eglwys Llangeinwen a'r orsaf betrol gerllaw. 

Mae mynediad i gadeiriau olwyn.

Bydd yr Eglwys ar agor a dan ofal stiward ddydd Sadwrn 28 Medi rhwng 10am a 3pm. Bydd cwis syml ar gael yn cysylltu pob un o'r chwe Eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen.

Bydd y chwe eglwys hyn sy'n rhan o Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen, De  Orllewin Ynys Môn, i gyd ar agor ar yr un diwrnod. Yn gyffredinol dim ond yn ystod amseroedd gwasanaeth y maen nhw ar agor.

Mae bws cyhoeddus sy'n dilyn y daith - rhif. 42 neu 42A, Bysus  Gwynfor, Bangor i Llangefni. Gellir cyrraedd Llanidan a Llangeinwen ar y daith hon (gofynnwch i'r gyrrwr stopio wrth yr eglwys) ond, ar gyfer Llanfairpwll, Llanedwen, Llanfair yn y Cwmwd a Niwbwrch, mae'n daith gweddol hir ar droed o'r A4080.


Prisiau

Am Ddim