Skip to main content

Dyma eglwys ganoloesol y plwyf sy’n edrych dros afon Clwyd ac sy’n dal i gael ei defnyddio’n rheolaidd gan Anglicaniaid i addoli. Mae nifer o nodweddion diddorol yn yr eglwys sy’n dyst i hanes y pentref a’r gymuned o’r cyfnod y cafodd ei hadeiladu yn y 14eg ganrif gynnar hyd heddiw, gan gynnwys beddau a achubwyd o’r priordy Dominicaidd a murluniau Cymreig o’r 17eg ganrif y credir eu bod yn unigryw.

Ddydd Sadwrn 28 Medi bydd Eglwys y Santes Fair yn gartref i ffair grefftau fisol ar gyfer crefftwyr lleol. Ddydd Sul 29 Medi cyn i’r eglwys agor i’r cyhoedd bydd gwasanaeth teuluol yn yr eglwys ac mae croeso i bawb. Drwy gydol y penwythnos cynhelir arddangosfa sy’n dangos gwrthrychau o fywyd domestig yr hen Ruddlan a hen beiriannau amaethyddol. Hefyd bydd cymdeithas hanes Rhuddlan yn arddangos ei hymchwil ei hun, sy’n cynnwys ffotograffau. Caiff ymwelwyr hefyd ymlacio a mwynhau te, coffi a chacennau.

Eglwys y Santes Fair, Church Street, Rhuddlan, Sir Ddinbych, LL18 2YA

Mae arwynebeddau anwastad yn yr eglwys; ambell ris, ond mae rampiau ar gael i gadeiriau olwyn.


Prisiau

Am Ddim