Skip to main content

Adeilad Rhestredig Gradd II*, Gardd Hanesyddol Restredig Gradd II. Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd â cherflun ohono ar ei phen i ddynodi ei ddyngarwch fel Crwner, Ynad Heddwch, Henadur a Maer Dinbych (swydd a ddaliodd bum gwaith). Mae hefyd yn coffáu ei waith fel meddyg yn ystod epidemig colera 1832. Roedd Dr Pierce yn byw yn Salisbury Place, tŷ mawr gyferbyn, a byddai wedi gallu edrych ar ei gofgolofn o'i ffenestr. Gardd gyhoeddus fach o oes Fictoria yw'r ardd, ac mae iddi gynllun ffurfiol a phlanhigion sy'n nodweddiadol o'r cyfnod. Mae dwy ffownten ddŵr wrth y fynedfa i goffáu Jiwbilî y Frenhines Fictoria. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.visitdenbigh.co.uk 

Cyfeiriad: Dr Evan Pierce Memorial Garden, Vale Street, Dinbych, LL16 3BW.

I gyrraedd - o ganol y dref, ewch i lawr Stryd y Dyffryn ac mae'r ardd i'w gweld ar y dde. Bws 51, 52 i Ddinbych.

 


Prisiau

Am Ddim
Categori Price