Skip to main content

Eglwys hynafol ar safle yn dyddio o'r oes haearn. Dewch i weld bywyd eglwysig yn y ddeunawfed ganrif, a chael gweld dau enw Brythoneg mewn carreg o'r 5/6ed ganrif a mwy

Bydd aelodau o Gymdeithas Hanes y Tair Llan yno i'ch

Cod Post LL54 5RA

Dim yn addas ar gyfer rhywun mewn cadair olwyn neu anabl. Angen mynd drwy giât mochyn i'r cae ac yna croesi'r cae ar hyd llwybr. Fe all fod yn fwdlyd os yw'r tywydd wedi bod yn wlyb ofnadwy.

Yndi, ond neb yno i'ch croesawu a rhoi hanes yr eglwys

 

 

 


Prisiau

Am Ddim