Skip to main content

Tŷ neuadd canoloesol yn y Mynydd Du yw Llwyn Celyn. Adeiladwyd ym 1420, ac mae'n llawn nodweddion canoloesol.

Cafodd ei adfer gan The Landmark Trust ac mae bellach ar gael i’w logi ar gyfer gwyliau.

Digwyddiadau bwyd a thirwedd, gan gynnwys coginio ac arddangosfeydd celf canoloesol - www.landmarktrust.org.uk/news-and-events/upcoming-events/

Mae’r dyddiau agored am ddim. Cewch daflenni hanes er mwyn dysgu mwy am yr adeilad a’i adferiad.

Angen archebu: www.landmarktrust.org.uk/news-and-events/upcoming-events/ neu ebost llwyncelyn@landmarktrust.org.uk

Cyfeiriad – Cwm-iou, y Fenni, Sir Fynwy, NP7 7NE.

Cyfarwyddiadau - o’r M4 ewch ar yr A40 i’r Fenni. Cyn i chi gyrraedd y Fenni, ewch ar yr A465 tuag at Henffordd, ac ôl rhyw 5 milltir trowch i’r chwith ar ffordd gul, tuag at Lanfihangel Crucornau, mae gan Landdewi Nant Hodni arwydd twristiaid brown tuag at Briordy Llanddewi Nant Hodni. Dilynwch y ffordd hon heibio Fferm Pen-y-dre, Eglwys San Mihangel a garej. Wrth Dafarn y Skirrid, trowch i’r chwith (gan ddilyn ail arwydd brown tuag at Briordy Llanddewi Nant Hodni). Byddwch yn cyrraedd cyffordd T yn reit fuan, ond parhewch i ddilyn y ffordd rownd i’r dde. Byddwch chi’n mynd o dan bont reilffordd ac yna Fferm Lower Stanton ar y chwith. Wrth i chi barhau ar hyd y ffordd byddwch chi’n pasio bocs postio coch a hysbysfwrdd y pentref ar y dde ac yna cilgant o dai gwyn. Tu hwnt i’r cilgant o dai gyferbyn â’r tŷ olaf ar y dde, trowch i’r chwith ar lôn trac sengl fydd yn mynd â chi i Lwyn Celyn.

O Henffordd teithiwch i’r de ar hyd yr A465, ar ôl rhyw 18 milltir trowch i’r dde ar ffordd gul, sydd ag arwydd Llanfihangel Crucornau a Llanddewi Nant Hodni. Dilynwch y ffordd o gwmpas ac yna cyn Tafarn y Skirrid trowch i’r dde (gan ddilyn ail arwydd brown tuag at Briordy Llanddewi Nant Hodni). Byddwch yn cyrraedd cyffordd T yn reit fuan, ond parhewch i ddilyn y ffordd rownd i’r dde. Byddwch chi’n mynd o dan bont reilffordd ac yna Fferm Lower Stanton ar y chwith. Bydd arwyddion am y cyfleusterau parcio o’r fan yma.

Efallai y gallwch yrru eich car at y fynedfa a gollwng ymwelwyr sy’n llai abl.

Mae grisiau lletchwith a serth y tu mewn i’r tŷ.


Prisiau

Am Ddim