Skip to main content

Mae'r Llyfrgell wedi'i lleoli yn Neuadd y Sir gynt. Cafodd yr adeilad ei godi yn 1572 fel Neuadd y Sir dan nawdd Robert Dudley, Iarll Caerloyw, fel rhan o'i gynlluniau uchelgeisiol i gael ei adnabod fel dyn mwyaf pwerus y sir, gyda Dinbych yn ganolbwynt i'w deyrnas.

Mae'r adeilad yn enghraifft ardderchog o bensaernaeth ddinesig gynnar yng Nghymru. Yn y strwythur gwreiddiol, roedd siambr cyngor a chyfiawnder uwchlaw marchnad dan do, golofnog. Cafodd ei ailfodelu yn 1780 ac yn fwy diweddar eto pan gafodd ei drosi yn llyfrgell y dref.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.visitdenbigh.co.uk 

Cyfeiriad: Llyfrgell Dinbych, Hall Square, Dinbych, LL16 3NU.

Canol y dref. Bws 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim