Skip to main content

Mynnwch gael rhagor o wybodaeth am ei hanes a'i bensaerniaeth diddorol a cherddwch o'i amgylch er mwyn gwerthfawrogi ei leoliad strategol a phrydferth.

Prif breswylfa swyddogol Esgobion Canoloesol Tyddewi, gyda'r prif gyfnod adeiladu rhwng 1328 a 1347 o dan esgobaeth yr Esgob Henry de Gower. Adeilad addurnol tu hwnt, sy'n adlewyrchu grym a chyfoeth yr eglwys ganoloesol a'i Esgobion.

Cyfarwyddiadau - O'r gogledd (Abergwaun) ar ffordd yr A487 neu mae gwasanaeth bws rheolaidd. O'r de/dwyrain (Hwlffordd) ar ffordd yr A487 neu mae gwasanaeth bws rheolaidd. Yr orsaf reilffordd agosaf yw Hwlffordd.


Prisiau

Am Ddim