Skip to main content

Adeilad â ffrâm pren oedd y tŷ canoloesol hwn yn wreiddiol a chafodd ei orchuddio gan gerrig yn ddiweddarach, cafodd ei adeiladu gan deulu Norres fwy na thebyg cyn cael ei drosglwyddo i deulu Bulkeley yn 1511. Mae hanes strwythurol cymhleth y tŷ yn hynod o ddiddorol yn ogystal â'r lle tân hyfryd o'r 16eg ganrif sy'n cynnwys olion prin o'r addurniadau gwreiddiol.

Ymunwch â thaith o amgylch y tŷ canoloesol hyfryd hwn gyda'n tywysydd arbenigol.    Dysgwch fwy am hanes lliwgar y safle a dewch i ddarganfod y trysor cudd hwn drosoch eich hun.

Cyfarwyddiadau - Ewch ar y B5109 o Fiwmares, drwy bentref Llansadwrn, ac yna trowch i'r dde ar ffordd ddiddosbarth i Landdona.  Mae'r Tŷ ar ochr chwith y ffordd tua dwy filltir o'r gyffordd (bydd arwyddion).


Prisiau

Am Ddim