Skip to main content

Mae Neuadd y Dref yn cynnwys Parlwr y Maer, a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Siambr y Cyngor a’r Fynedfa a ychwanegwyd yn 1925. Safodd adeiladau ar y safle hwn ers y 13eg ganrif. Arferai Siambr y Cyngor fod yn llys barn ac mae Neuadd y Dref bellach yn gartref i Gyngor Tref Conwy.

Gallwch weld arddangosfa Lloyd George, ynghyd â sioe sleidiau hanesyddol. 

Cyfeiriad - Guildhall, Rose Hill Street, Conwy, LL32 8LD.

Oddi ar yr A55 dilynwch yr arwyddion ar gyfer Conwy. Neuadd y Dref yn ymyl y castell ar y prif gylchfan yn nhref Conwy.

Mae grisiau ar fynd i mewn i'r adeilad. Mae cadair lifft ar gael.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad