Skip to main content

Adeiladwyd Neuadd y Dref yn 1915-16 i gymryd lle Neuadd Farchnad Thomas Fulljames a adeiladwyd yn 1848, gan gyfuno neuadd y dref a’r farchnad. Caiff y neuadd ei rhestru fel adeilad cyhoeddus hardd o ddechrau’r ugeinfed ganrif gyda diddordeb ychwanegol ar ffurf defnydd cymharol gynnar o goncrit cyfnerthedig. Mae Cyngor y Dref yn cyfarfod yn Siambr y Cyngor. Hefyd ceir neuadd gyngerdd a dawnsio gyda llwyfan a llawr sbring bendigedig a galeri siâp pedol.

Gweler http://www.visitdenbigh.co.uk/cymraeg/ i gael mwy o fanylion.

Neuadd y Dref Dinbych, Lôn y Goron, LL16 3TB.

Yng nghanol y dref. Safleoedd bysiau ar y Stryd Fawr. Bysiau 51, 52 i Ddinbych.

 


Prisiau

Am Ddim