Skip to main content

Plas Sioraidd clasurol wedi’i wneud o frics coch, o’r ddeunawfed ganrif (Gradd II*), wedi’i leoli yng nghanol parcdir. Mae’r tai allan helaeth wedi’u haddasu ar gyfer defnydd amrywiol, yn cynnwys swyddfeydd, lleoliad cyn ysgol, llety. Cynhelir priodasau yn y tŷ, ond mae’r teulu’n dal i fyw yno.

2 daith (90-120 munud) yn canolbwyntio ar yr hanes pensaernïol a chymdeithasol, a hefyd ar hanes y teulu. Fe’u cynhelir gan un o aelodau’r teulu.

Ceir dwy daith yn cychwyn am 10:30 a 14:30. Hyd at 20 unigolyn ar bob taith. Dylid trefnu lle trwy gysylltu â Swyddfa Ystad Iscoed (Ann Powell ar 01948 780785, neu Philip C Godsal ar 01948 781117), neu estateoffice@iscoydpark.com

Cyfeiriad - Parc Iscoed, SY13 3AT.

Ceir arwyddion ar gyfer Parc Iscoed ar yr A525 rhwng Wrecsam a’r Eglwys Wen wrth Redbroock Maelor, 2 filltir i’r gorllewin o’r Eglwys Wen, wrth ymyl y gyffordd â’r A495 Yr Eglwys Wen/Ellesmere/Croesoswallt. Ceir gwasanaeth bysiau anfynych iawn rhwng Wrecsam a’r Eglwys Wen, Gwasanaeth 146. Ceir gorsaf drenau yn yr Eglwys Wen (2.5 milltir). Rhaid trefnu tacsis ymlaen llaw.

Dim ond i lawr gwaelod y prif dŷ y ceir mynediad i’r anabl. Grisiau i’r llawr cyntaf a’r ail lawr. Mannau parcio i’r anabl a chyfleusterau toiled.


Prisiau

Am Ddim