Skip to main content

Ar lannau afon Menai saif Plas Newydd, cartref teuluol Marcwis Môn, ble mae golygfeydd godidog o Eryri.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf, caiff yr adeilad ei adfer yn sylweddol pan gaiff nifer o’r gwasanaethau mecanyddol gan gynnwys gwresogi, trydan, diogelwch a systemau canfod tân eu newid. Bydd y gwaith yn mynd yn ei flaen yn ystod oriau ymweld felly efallai y bydd peth amharu wrth i’r gwaith hanfodol hwn gael ei wneud.

Dewch i weld Plas Newydd mewn golau gwahanol wrth i brofiad unigryw gael ei osod yn ystod y cyfnod hwn o waith adeiladu.

Bydd mynediad i’r tŷ a’r gerddi am ddim ar y diwrnod. 10.30am-4.30pm. Noder – mae’r tŷ ar agor 11.00am-4.30pm 

Cyfeiriad - Plas Newydd, Llanfairpwll, LL61 6DQ.  

Cyfarwyddiadau - 2 filltir i’r de o Lanfairpwll, A55 cyffyrdd 7 ac 8a.

Mae ystafelloedd y llawr gwaelod yn hollol hygyrch. Nid oes lifft i’r llofftydd; mae gwybodaeth a lluniau ar gael ar y llawr gwaelod.


Prisiau

Am Ddim