Skip to main content

Credir bod yr eglwys hon, Sant Andreas (II*), sy’n deillio o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn enghraifft o ailadeiladu eglwys ganoloesol, er nad oes olion adeiladwaith cynnar wedi’u canfod. Rhoddir gwerth ar yr eglwys am ei bod wedi goroesi fel eglwys Anglicanaidd ‘seddi blwch’ Sioraidd hwyr, eithaf cyffredin ond atgoffaol, gyda ffenestri Gothig a thu mewn cwbl gyflawn.

Y prif hyfrydwch yw’r pulpud panelog a phaentiedig a’r ddesg ddarllen. Mae’r pulpud mor uchel nes ei fod bron yn cyffwrdd â’r nenfwd gyda’i seinfwrdd. Ceir set gyflawn o seddi blwch panelog a choflech anarferol o gywrain ar y wal ddwyreiniol. Hefyd, ceir bedyddfaen sgwâr digon cyffredin o’r ddeuddegfed ganrif y tu mewn i’r eglwys.

Cyfeiriad - Nyfer, Y Beifil, Sir Benfro, SA41 3XN.

Oddi ar y B4852 rhwng Nyfer a Glan-rhyd.

 


Prisiau

Am Ddim