Skip to main content

 

Credir i Eglwys Sant Cystennin gael ei sefydlu yn 338AD a’i chysegru i un Cystennin neu’i gilydd. Ailadeiladwyd yr eglwys bresennol ym 1843 ac mae’n un Gradd II rhestredig; Mae ynddi ffenestr liw Ganoloesol wedi’i hadfer, gardd flodau, lluniaeth.

LL31 9JQ

 


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad