Skip to main content

Saif yr hen eglwys ynysig hon mewn mynwent fawr a hynafol yn nyfnder y Mynyddoedd Du.

Daw o’r drydedd ganrif ar ddeg, ac mae’n enwog am ei sgrin enfawr o’r bedwaredd ganrif ar ddeg a’i chroglofft sydd wedi ei phaentio’n goch llachar. Mae tyllau bach pedeirdalen yn y paneli uwchlaw’n rhoi golygfa o’r groglofft i’r allor uchel yn y dwyrain. Daw rheiliau’r allor o’r ail ganrif ar bymtheg ac mae llawer o henebion syml, atgofus a chain yn yr eglwys, yn ogystal â rhai paentiadau ar y wal.

Bydd eglwys Santes Ellyw ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi.

Lleoliad – Llaneleu, Powys LD3 0EB.

O ganol Talgarth (ger Gwesty Tower a bocs ffôn) cymerwch y ffordd serth. Ymhen 200 llath ar gyffordd T trowch i’r dde. Ar ôl milltir go dda anelwch i’r chwith pan welwch fforch yn y ffordd.

Nid oes llawer o le i barcio.

Ceir mynediad i’r eglwys ar lwybr serth, anwastad.  


Prisiau

Am Ddim