Skip to main content

Saif yr hen eglwys ynysig hon mewn mynwent fawr a hynafol yn nyfnder y Mynyddoedd Du.

Daw o’r drydedd ganrif ar ddeg, ac mae’n enwog am ei sgrin enfawr o’r bedwaredd ganrif ar ddeg a’i chroglofft sydd wedi ei phaentio’n goch llachar. Mae tyllau bach pedeirdalen yn y paneli uwchlaw’n rhoi golygfa o’r groglofft i’r allor uchel yn y dwyrain. Daw rheiliau’r allor o’r ail ganrif ar bymtheg ac mae llawer o henebion syml, atgofus a chain yn yr eglwys, yn ogystal â rhai paentiadau ar y wal.

Bydd eglwys Santes Ellyw ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi.

Lleoliad – Llaneleu, Powys LD3 0EB.

O ganol Talgarth (ger Gwesty Tower a bocs ffôn) cymerwch y ffordd serth. Ymhen 200 llath ar gyffordd T trowch i’r dde. Ar ôl milltir go dda anelwch i’r chwith pan welwch fforch yn y ffordd.

Nid oes llawer o le i barcio.

Ceir mynediad i’r eglwys ar lwybr serth, anwastad.  


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad