Skip to main content

Capel Bedyddwyr Cymraeg yw’r Tabernacl. Dathlwyd 200 mlwydd oed o dystiolaeth Cristnogol yng nghanol y ddinas yn 2013.

Adeilad Gradd 2 serenog wedi ei chofrestri. Adeilad Fictoriaidd.

Ffenestri lliw hardd – yn arbennig y rhai blaen a roddwyd er cof am Parch Charles Davies (1888 – 1927) yn dangos Bedydd Crist a’r Swper Olaf.

Organ 100 oed wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar.

Bydd y capel ar agor o 10.30am -12pm. Gellwch gerdded o gwmpas a bydd datganiadau ar yr organ. Bydd aelodau ar gael i’ch croesawu a’ch tywys.  

Cyfeiriad : Tabernacl yr Ais, Caerdydd, CF10 1AJ. 

Ar ganol ardal wedi pedestreiddio ar yr Ais.

Mae ramp ar gael os dymunai aelod o’r cyhoedd mewn cadair olwyn ymweld.


Prisiau

Am ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:30 - 12:00
Sad 14 Medi 2019
10:30 - 12:00
Sad 21 Medi 2019
10:30 - 12:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad