Skip to main content

Capel Bedyddwyr Cymraeg yw’r Tabernacl. Dathlwyd 200 mlwydd oed o dystiolaeth Cristnogol yng nghanol y ddinas yn 2013.

Adeilad Gradd 2 serenog wedi ei chofrestri. Adeilad Fictoriaidd.

Ffenestri lliw hardd – yn arbennig y rhai blaen a roddwyd er cof am Parch Charles Davies (1888 – 1927) yn dangos Bedydd Crist a’r Swper Olaf.

Organ 100 oed wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar.

Bydd y capel ar agor o 10.30am -12pm. Gellwch gerdded o gwmpas a bydd datganiadau ar yr organ. Bydd aelodau ar gael i’ch croesawu a’ch tywys.  

Cyfeiriad : Tabernacl yr Ais, Caerdydd, CF10 1AJ. 

Ar ganol ardal wedi pedestreiddio ar yr Ais.

Mae ramp ar gael os dymunai aelod o’r cyhoedd mewn cadair olwyn ymweld.


Prisiau

Am ddim