Skip to main content

Dinbych – Darlith Agoriadol:

Bydd Shaun Evans o Brifysgol Bangor yn rhoi sgwrs ar Ddyffryn Clwyd yn y Dadeni, gan ddwyn ynghyd agweddau o bensaernïaeth, bonedd, barddoniaeth, addysg a chyfieithu.

Cynghorir cadw lle o flaen llaw trwy Lyfrgell Dinbych - 01745 816313.

Cyfeiriad - Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA.

Safle bws agosaf: 100m i ffwrdd yn Vale Street.

Gwasanaethau bws 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Gwen 27 Medi 2019
19:00 - 21:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad