Skip to main content

Tŷ Sant Ioan, a adeiladwyd tua 1511, yw’r tŷ y gellir byw ynddo hynaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae wedi’i ddisgrifio fel: plasty trefol lloriog cynnar o ddiddordeb eithriadol gyda llawer o fanylion cyfnod a chynllun wedi’i ddiffinio’n glir. Mae hanes y tŷ yn ddirgelwch cyn 1795.

Bydd y tŷ ar agor gyda nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal.

Cyfeiriad, Newcastle Hill, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4PG.

Cyfeiriadau – o ganol y dref, ewch dros yr hen bont a chroeswch y ffordd. Yn nhafarn Taffys Pub, cadwch i’r dde i fyny Newcastle Hill ac mae’r tŷ ar yr ochr dde.

Nid oes mynediad i gadeiriau olwyn. Mae’r lloriau yn anwastad a rhaid bod yn ofalus wrth gerdded trwy’r adeilad. Mae mynediad i’r llawr cyntaf trwy risiau serth.

 


Prisiau

Am Ddim