Skip to main content

Lle a luniwyd gan y gymuned leol yw Tŷ Tredegar; saif yn falch yn ei erddi a’i dir parc yng nghalon treftadaeth Casnewydd.

Rydyn ni’n agor Tŷ Tredegar am ddim fel rhan o benwythnos Drysau Agored blynyddol Cadw. Bydd mynediad i’r gerddi â wal o’u cwmpas a’r plasdy am ddim ddydd Sadwrn 14 Medi. Noder y bydd tocynnau ag amser arnyn nhw i fynd i mewn i’r plasdy. Mae’n debygol o fod yn brysur felly dewch yn gynnar rhag cael eich siomi.

Tŷ Tredegar, Ffordd Pencarn,

Casnewydd, NP10 8YW

Ar feic: Mae Llwybr 4 y Rhwydwaith Seiclo Genedlaethol (NCN4) yn pasio’r fynedfa

Ar fws: Mae bysus lleol 30 a 36 yn stopio o fewn 5 munud o gerdded i Dŷ Tredegar

Ar drên: Casnewydd yw’r orsaf agosaf (2 filltir)

Ar y ffordd: Mae arwyddion am Dŷ Tredegar o’r A48 a’r M4. Wrth yrru ar hyd yr M4 gallwch ddilyn symbol deilen dderwen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar yr arwyddion brown tan i chi adael ar gyffordd 28. O’r fan honno, cadwch lygad am y symbol ‘tŷ hanesyddol’ o gwmpas cyffordd 28 a’r A48 yn hytrach na deilen dderwen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Noder y gall cynllun cylchfan newydd Cyffordd 28 achosi penbleth os ydych chi’n ei defnyddio am y tro cyntaf felly edrychwch ar fap neu offer cyfeirio lloeren cyn cychwyn.

Parcio: Talu ac arddangos ar y safle.

Offer Cyfeirio Lloeren: Peidiwch â rhoi’r cod post yn eich teclyn gan na fyddwch yn cyrraedd pen y daith! Yn hytrach, defnyddiwch enw ffordd 'Pencarn Way.' Os ddilynwch chi’r ffordd at y gylchfan byddwch chi’n cyrraedd mynedfa Tŷ Tredegar.


Prisiau

Am Ddim