Skip to main content

Mae Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac fe’i lleolir yng nghanol Dinbych-y-pysgod.

Gwahoddir ymwelwyr i gamu’n ôl mewn amser a darganfod sut fywydau oedd gan fasnachwr llwyddiannus a’i deulu yn y flwyddyn 1500, pan oedd y tŷ tri llawr bendigedig hwn newydd ei adeiladu.

Mae rhoi hanes ar waith yn ymarferol yn hollbwysig inni – gwisgwch ddillad traddodiadol, chwaraewch gemau Tuduraidd a datgelwch hanesion y bobl a arferai drigo yn y tŷ.

Ar gyfer Drysau Agored 2019, pleser i Dŷ’r Masnachwr Tuduraidd yw cynnig mynediad am ddim i ymwelwyr ddydd Sul 22 Medi.

Beth am fynd ar ‘hynt huno’ wrth inni ddatgelu sut yr arferai ein rhagflaenwyr gysgu. O ddefodau beunosol i darddiad cysgu’n sownd, mae ein plasty trefol yn adrodd hanesion teulu’r masnachwr, eu gweision a’u morynion.

Aroglwch y swper yn y gegin, ewch i’r ardd berlysiau a’n helpu i greu rysáit ar gyfer noson dda o gwsg. I gael cyntun fel yr arferai’r masnachwr ei gael, ewch i’r llawr uchaf i ganfod moethusrwydd y gwely gortho a dysgu am arferion ofergoelus!


Prisiau

Am Ddim