Skip to main content

Yr adeilad tri llawr hwn oedd lleoliad Williams Brothers, yr adeiladwyr coetsis. Roedden nhw’n creu pob math o gertiau, cerbydau a thrapiau i’w tynnu gan geffylau.

Mae cymeriad diwydiannol cryf yr adeilad a llawer o’r nodweddion a’r arteffactau wedi’u cadw yn ystod yr atgyweiriad diweddar.

Ar hyn o bryd mae’r adeilad yn ganolfan celf a chrefft, gyda phob un o’r tri llawr wedi’u meddiannu a’u rhedeg er budd y gymuned leol.

Cyfeiriad – Y Carriageworks, Uned 1-2, 6 Love

Safleoedd bws agosaf: 150m y Stryd Fawr.

Gwasanaethau bws 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim