Skip to main content

Mae adeilad trawiadol y wyrcws, sydd ymysg y rhai sy yn y cyflwr gorau ym Mhrydain, yn ardal brydferth y ffin.

Bydd arddangosfeydd am adfer Tŷ’r Meistr ar y deuddydd, yn ogystal ag arddangosfa gelf, teithiau tywys, stiwdios agored, cerddoriaeth telyn, lluniaeth, a bydd y ganolfan hanes ar agor.

Ar y dydd Sul yn unig, bydd ffair fwyd a cherddorfa jazz.

Cyfeiriad - Y Dolydd, Llanfyllin, Powys, SY22 5LD.

Lleoliad – ger yr A490: ar y dde wrth ddod i mewn i’r dref o ochr Lloegr.

Am fanylion bysus dydd Sadwrn ewch i https://bustimes.org/localities/llanfyllin

Mae ychydig o dir anwastad, ond mae rhan fwyaf o’r adeilad a’r safle’n hygyrch.


Prisiau

Am Ddim