Skip to main content

Mae Drysau Agored, sy’n cael ei drefnu gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gyfle i bobl leol ac ymwelwyr archwilio trysorau cudd diwylliant a hanes Cymru. 

Ydych chi’n gysylltiedig â safle treftadaeth neu ddiwylliannol sydd ar gau i’r cyhoedd neu’n codi pris mynediad fel arfer? Neu efallai ei fod yn safle di-dâl, ond y gallech gynnig rhywbeth ychwanegol, fel taith dywysedig neu ddigwyddiad?

Os felly, ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu digwyddiad Drysau Agored yn 2019, hoffem glywed gennych.

Byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno gyda ni’r mis Medi yma! Mae Drysau Agored y ddigwyddiad cynhwysol. 

Rydym dal i dderbyn ffurflennu cofrestru; anfonwch eich digwyddiad chi atom i gymryd rhan.

Os oes gennych chi gwestiwn am Drysau Agored, e-bostiwch ni ar opendoors@llyw.cymru

Infograffig Drysau Agored