Skip to main content

Mae sawl artist gwahanol wedi cael eu hysbrydoli gan safleoedd Cadw, gan gynnwys Turner, Richard Wilson, Kyffin Williams, a Wordsworth i enwi dim ond rhai, ac mae stori unigryw i bob un eiddo sydd yn ein meddiant.

Yng nghanrifoedd eu hanes, mae’n safleoedd hanesyddol ni wedi bod yn ofod i artistiaid greu a pherfformio, ac maent wedi cynnig ysbrydoliaeth ac awen. Cafodd y lleoliadau yma eu hadeiladu gan artistiaid a chrefftwyr, ac mae celf yn rhan fawr o’u hanfod. Hyd heddiw, maent yn parhau i fod yn fannau lle gall artistiaid grwydro, mwynhau, a chreu. Ble ewch chi i chwilio am yr awen?

Fel un o gefnogwyr yr Arts Award, gall safleoedd Cadw gynnig rhywle i chi fwynhau profiadau creadigol ac i fynegi eich hunain gyda’r celfyddydau. Cewch ysbrydoliaeth o weld gwaith yr holl benseiri, cerfwyr, arlunwyr, a seiri maen, neu gan storïwyr, a cherddoriaeth, a pherfformiadau arbennig yn ein lleoliadau. Dewch i farddoni, i baentio, i dynnu lluniau, neu greu straeon digidol. Dyma wahoddiad i chi ddod i ymweld â ni, i ddysgu am ein safleoedd, ac i ddatblygu eich gwaith eich hunain. Rydym wir eisiau cwrdd â chi, ac i glywed sut y mae treftadaeth yn eich sbarduno chi.

Ydych chi angen rhagor o syniadau neu ysbrydoliaeth cyn cychwyn?