Skip to main content

Concwest? Ddim yn hollol

Cyrhaeddodd y Rhufeiniaid o dan reolaeth y Llywodraethwr Aulus Platius ym Mhrydain yn 43 OC, gan derfynu’r amser y cyfeiriwn ato fel y cyfnod cynhanes. Buan y bu iddynt ruo drwy dde Lloegr ond daeth eu cynnydd i ben yn sydyn wrth gyrraedd mynyddoedd a chymoedd Cymru – a’i llwythau Celtaidd brodorol a oedd yn ffyrnig o ddigroeso.

Byddai’n cymryd rhyw chwarter canrif arall iddynt ddarostwng y gymysgedd drafferthus hon o wrthwynebiad llwythol a thir, ond – yn wahanol i dde a dwyrain Prydain a gafodd eu Rhufeinio’n ddwys – ni chafodd Cymru erioed ei threchu yn yr ystyr lawnaf. Er nad oedd ond yn goncwest rhannol, mae yng Nghymru o hyd rai o safleoedd Rhufeinig mwyaf dadlennol ac arwyddocaol Prydain.

© 7reasons Medien GmbH / www.7reasons.net