Skip to main content

Tre-tŵr Traddodiadol - daw’r hen a’r newydd ynghyd y Nadolig hwn mewn Ffair a Dathliadau!

Dewch i weld Siôn Corn y Nadolig hwn! 

Sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael. Ffoniwch y safle i gael mwy o wybodaeth ac i archebu lle ar 01874 730279.

£5 y plentyn i weld Siôn Corn, yn cynnwys anrheg. Prisiau mynediad hefyd i safle ar y diwrnod i bob ymwelydd.

Dewch draw i Ffair Nadolig Tre-tŵr i weld cynnyrch lleol o ffynonellau lleol - ac i gael syniadau am anrhegion funud olaf. 

Cewch fwynhau’r Cartref Canoloesol; dewch i ddysgu sut roedd daliedyddion y teulu Vaughan yn dathlu’r Ŵyl.

Bydd celyn ac eiddew, uchelwydd a gwin poeth, torchau a boncyff Nadolig, a hyd yn oed carol neu ddwy - hen garolau, wrth gwrs!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim *
Oedolyn
£3.00*
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim *
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£1.50*

*£5 y plentyn i weld Siôn Corn, yn cynnwys anrheg. Prisiau mynediad hefyd i safle ar y diwrnod i bob ymwelydd.