Skip to main content

Dewch i weld Siôn Corn yn ein groto yn y Gwaith Haearn y Nadolig hwn – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! 

Sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael. Sesiynau Cymraeg ar 1, 7 Rhagfyr; Sesiynau Saesneg ar 8, 14, 15, 21, 22 Rhagfyr.

£5 y plentyn i ymweld â'r groto, yn cynnwys anrheg.

Prisiau mynediad arferol hefyd i safle’r Gwaith Haearn ar y diwrnod i bob ymwelydd.

Llwybr Nadolig hefyd!

Mynediad olaf 3.30pm.

Mae'r groto wedi’i leoli o fewn y safle.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim **
Oedolyn
£5.80 **
*Teulu
£16.80 **
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim **
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.50 **
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60 **

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

**Bydd tâl o £5 y plentyn a fydd yn cynnwys anrheg. Prisiau mynediad arferol i safle’r Gwaith Haearn ar y diwrnod i bob ymwelydd.