Skip to main content

Penwythnos o Hwyl Hudol Calan Gaeaf!

Dewch draw i ddathlu’r hydref gyda llwyth o hud a hwyl Calan Gaeaf!

Eleni bydd arddangosfeydd a gweithgareddau ar thema bywyd gwyllt a’r goedwig.

Nodwch:
Bydd Hud y Goedlan - Woodland Magic yn cael ei gynnal yn ôl y trefniadau gwreiddiol and fe all y tywydd garw effeithio ar yr amrywiaeth o weithgareddau y gellir eu cynnal.
Os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth cyn eich ymweliad yna ffoniwch ein tîm o geidwaid ar 01291 690228

 

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18