Skip to main content

Penwythnos o Hwyl Hudol Calan Gaeaf!

Dewch draw i ddathlu’r hydref gyda llwyth o hud a hwyl Calan Gaeaf!

Eleni bydd arddangosfeydd a gweithgareddau ar thema bywyd gwyllt a’r goedwig.

 

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 26 Hyd 2019
11:00 - 16:00
Sul 27 Hyd 2019
11:00 - 16:00