Skip to main content

Llys yr Esgob Tyddewi — Datganiad am Fynediad

Croeso i’n tudalen fynediad sydd wedi’i dylunio i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod allan a darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ein tîm a fydd yn hapus i helpu:

Ebost: STDavidsBishopsPalace@llyw.cymru  Ffôn: 03000 252239

Ffôn: 03000 252239

Ymweld â Llys yr Esgob Tyddewi 

Mae parcio cyfyngedig y tu allan i’r palas.  Mae maes parcio talu ac arddangos tua 300 medr i ffwrdd ar heol ag arwyneb sydd ag ychydig o lethrau mewn mannau.

Golwg mapiau Google

Mae mynedfa i’r safle o'r stryd, ac mae mynedfa'r ganolfan ymwelwyr yn agos at y pwynt mynediad. Mae'r ganolfan ymwelwyr yn arwain yn syth i'r palas. Mae'r daith hon yn fflat a gwastad.

Mae'r toiledau ar y safle ar lefel y llawr gwaelod ac yn cynnwys ciwbicl hygyrch.

Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser a rhaid i gŵn nad ydynt yn gŵn cymorth aros ar y llawr gwaelod yn unig. Dŵr ar gael i gŵn.

Gellir mwynhau'r rhan fwyaf o'r safle ar lefel y ddaear. Mae'r tir yn wastad ac yn lefel gan amlaf gyda rhai llethrau graddol. Mae mynediad da drwy’r holl lawr gwaelod.

Mae arwyneb graean haenog ar y llwybrau o amgylch yr iard sy’n addas i gadeiriau olwyn a bygis.

Mae paneli gwybodaeth sain ar y llawr gwaelod a dehongliad ar lefel yr iard trwy'r claddgelloedd ar ffurf ciwbiau golau mawr wedi'u goleuo sy'n cynnwys gwybodaeth a darluniau ysgrifenedig.

Mae gan un effeithiau sain yn hytrach na gwybodaeth sain. Mae'r rhain wedi'u lleoli mewn claddgelloedd hygyrch.

Mae grisiau i lawr i rai o’r is-grofftydd/claddgelloedd. Mae mynediad i’r llawr cyntaf drwy resi o risiau gyda chanllawiau (gellir gweld y llawr cyntaf cyfan drwy fynd i fyny un rhes o risiau).

Cynllun Llawr — Llys yr Esgob Tyddewi

Taith sain   
Diffibriliwr
Powlen i gŵn                                                   
Canllawiau print bras
Gofodau sain gref/goleuadau sy'n fflachio 
Parcio ar gyfer pramiau a sgwteri 
Cyfleusterau picnic 
Dolenni sain cludadwy
Gorsaf ail-lenwi dŵr
Nac oes
Oes
Oes
Nac oes
Nac oes
Nac oes
Oes
Oes
Oes