Skip to main content

Cyfle am Brydles Ciosg Dros Dro Castell Caernarfon

Mae cyfle newydd a chyffrous bellach ar gael gan Cadw i weithredwr arlwyo proffesiynol ddarparu a rheoli gwasanaeth arlwyo unigryw ar Safle Treftadaeth y Byd hanesyddol, sef Castell Caernarfon yng Nghaernarfon, Gwynedd.

Yn giosg dros dro i ddechrau, ond gyda dull graddol, gallai hynny ganiatáu i’r gweithredwr ehangu i’r gofod mwy parhaol a grëwyd, o fewn Porth y Brenin a adnewyddwyd.

Mae’r Ciosg Dros Dro ar gael ar unwaith ac ar y safle, a’r gobaith yw y bydd hyn yn cael ei redeg gan weithredwr trydydd parti o fis Mehefin 2021, wedi’i ddewis, yn dilyn y broses Mynegi Diddordeb hon. Byddai hyn yn ffurfio cam un o’r cyfle hwn gyda Caffi Castell yn ychwanegol o Haf 2022.

Ceir yr holl fanylion ac amserlen o ddigwyddiadau yn nogfen ‘Allan i’r Farchnad’ Cadw isod; rhaid anfon Datganiadau o Ddiddordeb i cadwcommercial@llyw.cymru erbyn dim hwyrach na hanner dydd ar ddydd Gwener 9 Ebrill 2021.