Skip to main content
Wedi ei gyhoeddi
05 Maw 2020

Mae llyfrau hanes Cymru’n lawn dop o arwyr eithriadol  o sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan i’r arweinydd i’r 14eg-ganrif Owain Glyndŵr.

Ond beth am y menywod ysbrydoledig sydd wedi helpu i roi ffurf ar ein gwlad?

O’r ymladdwraig ganoloesol ffyrnig, Gwenllïan, i’r awdures o’r ugeinfed ganrif, Dr Kate Roberts, mae gan fenywod Cymru ddoe gynifer o straeon i’w hadrodd… A’n bwriad ni yw eu rhannu.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni (08 Mawrth) fe fwrion ni’r cwch i’r dŵr, drwy ddatgan am gyhoeddi llyfr hanes ffeministaidd newydd sbon ar gyfer plant.

O dan y teitl ‘Menywod Mentrus Cymru’, mae’r llyfr yn adrodd straeon deuddeg o fenywod o Gymru ddoe a heddiw  gan gynnwys yn eu plith Santes Elen, sylfaenydd eglwysi yng Nghymru’r bedwaredd ganrif, Cranogwen, y bardd a’r capten llong a anwyd yn 1839, a Hayley Gomez MBE, sydd ar hyn o bryd yn Athro Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darluniwyd y llyfr gan yr artist Cymreig ar ei phrifiant, Efa Lois, ac mae hefyd yn cynnwys portreadau o hoff gymeriadau hanesyddol benywaidd Cymru, wedi’u dychmygu fel y gallent fod yn yr 21ain Ganrif  er enghraifft, Gwenllian fel ymgyrchydd hawliau menywod a Siwan yn wleidydd o Gymru.

Mae’r cyfan hyn yn rhan o’n hymgyrch Ailddarganfod Hanes, a chynlluniwyd y dathliad hwn o’r hen a’r newydd er mwyn cynnig cipolwg ar ragoriaeth wych menywod ar hyd yr oesoedd  a thrwy hynny annog cenedlaethau’r dyfodol o fenywod ysbrydoledig Cymru i droedio’u llwybrau cyffrous eu hunain.

Mae modd rhag-archebu llyfr Menywod Mentrus Cymru am £2.95 yn unig.

Cliciwch yma i gadw eich copi nawr.

Methu aros i weld beth sydd yn y llyfr? Cliciwch yma i weld chwe detholiad o’r llyfr, ochr yn ochr â phortreadau o’n harwresau Cymreig gwych…

*Yn fuan iawn, bydd y llyfr ar gael i’w brynu yn y siopau anrhegion Cadw canlynol hefyd: Abaty Glyn y Groes, Abaty Tyndyrn, Abaty Ystrad Fflur, Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion, Capel y Rug, Castell Biwmares, Castell Caerffili, Castell Caernarfon, Castell Cas-gwent, Castell Cilgerran, Castell Coch, Castell Conwy, Castell Cricieth, Castell Cydweli, Castell Dinbych, Castell Harlech, Castell Talacharn, Castell Oxwich, Castell Rhaglan, Castell Rhuddlan, Gwaith Haearn Blaenafon, Plas Mawr, Llys a Chastell Tretŵr a Llys yr Esgob Tyddewi.