Skip to main content

Mae Tŷ Newydd yn adeilad rhestredig Gradd II*, ac fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol yn y bymthegfed ganrif fel tŷ ffram bren lle mae’r ystafell fwyta nawr yn sefyll.

Roedd yr aelwyd yng nghanol y tŷ ac roedd ystafelloedd atodol i baratoi bwyd a chysgu. Cyfnewidwyd y waliau pren yn hwyrach gan rai cerrig ac ychwanegwyd ail lawr. Mae wal fewnol o’r cyfnod hwn wedi ei ddarganfod yn ddiweddar ar y safle ac wedi ei ail-godi yn yr ystafell lle y byddai wedi sefyll bryd hynny.

Mae adroddiadau’r plwyf o’r 16eg ganrif yn datgelu mai Rowland Owen oedd piau’r tŷ.

Yn ystod y Diwrnod Agored bydd cyfle i'r cyhoedd gael mynediad i'r tŷ cyfan gan gynnwys teithiau tywys o'r ystafelloedd gwely a'r llyfrgelloedd yn ogystal â chyfle i fwynhau ein gerddi rhestredig.

Bydd paned, cacen a lobsgows ar gael am bris rhesymol.

Beth am ymweld ag atyniadau eraill y pentref megis Bedd Lloyd George, Afon Dwyfor, Amgueddfa Lloyd George a Thafarn Y Plu?

Cyfeiriad - Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW.

O'r pentref, cerddwch tuag at y bont a chymerwch y ffordd gyntaf ar y dde cyn ei chroesi. Cerddwch heibio Bedd Lloyd George ac fe welwch chi iât wen yn y pellter. Trowch i'r dde lawr y ffordd honno ac fe gyrhaeddwch Dŷ Newydd. 

Mae mynediad i'r anabl ar gael, gan gynnwys lifft. 


Prisiau

Am Ddim