Skip to main content

Saif Eglwys Sant Saeran ar safle lle cafodd “dosbarth” neu gymuned grefyddol ei sylfaenu yn y 6ed Ganrif. Roedd yr eglwys corff dwbl hon o’r 13eg Ganrif unwaith yn fam eglwys i dde Dyffryn Clwyd, ac mae’n llawn nodweddion diddorol, gyda chyntedd Tuduraidd, dau ddrws hynafol o bren derw, pâr o doeon â thrawstiau gordd, colofnau prennau ffliwtiog anghyffredin, cofebion cerrig cerfiedig, a phâr o ganhwyllyriau.  Ei nodwedd mwyaf arbennig fodd bynnag yw peintiad ar y wal o Sant Christopher yn cario’r baban Iesu dros afon, delwedd sydd wedi goroesi ers y canol oesoedd.  Dywedir bod y goeden ywen sydd yn y cae ger mynwent yr eglwys yn nodi canolbwynt Dyffryn Clwyd.  Adeilad Rhestredig Gradd 1

Mae cofrestrau’r Plwyf a hen feiblau teuluol ar gael i’w gweld yno.

LL16 4PA

A525 o Rhuthun i gyfeiriad Dinbych.  Troi i’r dde ar ôl y Drovers Arms yn Rhewl, yna’n syth i’r chwith a dilyn yr arwyddion am Llanynys.  Mae’r eglwys tua 2 filltir o Rhewl.  Mae gwasanaeth bws X51 yn stopio ger y Drover’s Arms.

A525 o Ddinbych i gyfeiriad Rhuthun.  Troi i’r chwith yn Llanrhaeadr (cyn Pentre Motors), a dilyn yr arwyddion am Llanynys.   

Mynedfa drws y de yn gwbl hygyrch


Prisiau

Am Ddim