Skip to main content

Mae Neuadd y Dref/Farchnad, o'r 1750au, yn gartref i Gorfforaeth Talacharn, sefydliad unigryw a sefydlwyd trwy Siarter tua 1290. Mae'r Gorfforaeth yn cynnal Llys bob yn ail wythnos. Cynhelir y busnes gan Uchel Reithgor o dan reolaeth y Porthfaer.

Dewch i weld Ystafell y Llys sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd, a gwrando ar gyfres o sgyrsiau am hanes y Gorfforaeth a’i swyddogaeth bresennol. 

Cyfeiriad: Neuadd y Dref, Heol y Farchnad, Talacharn, SA33 4SB.

Mae Neuadd y Dref wedi'i lleoli ar ben y brif stryd ac mae'n adeilad amlwg gyda thŵr cloc. 

Bws 222 – taith Caerfyrddin i Bentywyn – mae arosfannau gerllaw. Ar y ffordd – ewch ar brif ffordd A4066 o Sanclêr i Dalacharn. Mae Neuadd y Dref yng nghanol y dref ger y castell.

Mae Ystafell y Llys ar y llawn cyntaf, nid oes mynediad i gadeiriau olwyn.


Prisiau

Am Ddim