Skip to main content

Bydd Wings of Wales yn ymuno â ni eto gyda’u hadar ysglyfaethus.

Dewch i gwrdd â’r adar a mwynhau eu harddangosfeydd hedfan.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Mer 29 Mai 2024
11:00 - 15:00
Mer 31 Gorff 2024
11:00 - 15:00
Mer 07 Awst 2024
11:00 - 15:00
Mer 14 Awst 2024
11:00 - 15:00
Mer 21 Awst 2024
11:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).
 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Rhaglan