Skip to main content

Dewch i gael golwg fanwl ar adar ysglyfaethus.

Ydych chi’n ddigon dewr i ddal aderyn ar faneg?

Cewch dreulio’r diwrnod gyda Hebogiaeth Wing of Wales, dysgu am hanes hebogiaeth a gweld yr adar yn hedfan yn odidog.

NI FYDD CŴN YN CAEL DOD I’R CASTELL YN YSTOD Y DIGWYDDIAD HWN.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18