Skip to main content

Safleoedd crefyddol hardd yn holl liwiau'r enfys.

Nid yw golwg allanol plaen y capel a'r eglwys yn rhoi unrhyw awgrym o'r rhyfeddodau o'u mewn. Camwch i mewn i Gapel y Rug o'r 17eg ganrif a chewch eich synnu gan y gwaith addurniadol. Os ydych yn un sy'n hoff o finimaliaeth, efallai y dylech gymryd anadl ddofn cyn camu i mewn.

Creodd ei sylfaenydd, y brenhinwr Cyrnol William Salesbury, gapel preifat a oedd yn adlewyrchu ei safbwyntiau crefyddol 'uchel eglwysig' gan ddefnyddio arddull gwahanol iawn a oedd yn groes i syniadau piwritanaidd y cyfnod.

Teithiau tywys am 11am a 2pm. 

Bydd y Capel dan glo rhwng yr amseroedd hyn


Prisiau

Tocynnau
Categori Price
Oedolion
£10.00
Aelod - Ymunwch rŵan
£7.00

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 13 Gorff 2024
11:00 - 14:00
Sul 04 Awst 2024
11:00 - 14:00
Archebwch
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Capel y Rug