Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Allbost milwrol gogleddol mewn man arfordirol strategol 

Yn dyddio’n ôl i’r 3edd ganrif, mae safle Caergybi ar glogwyni isel uwchben y môr yn awgrymu y bu’n rhan o rwydwaith arfordirol o amddiffynfeydd, wedi’i gysylltu o bosib â’r wylfa Rufeinig hwyr yng Nghaer y Tŵr ar gopa Mynydd y Tŵr. Mae waliau’r gaer betryalog hon mewn cyflwr da iawn, gan sefyll hyd at 13 troedfedd / 4m o uchder a 5 troedfedd / 1.5m o drwch. Gallwch hefyd weld olion pedwar tŵr cornel. Mewn man manteisiol uwchlaw’r harbwr, tŵr y gogledd-ddwyrain sy’n 26 troedfedd /7.9m yw’r amlycaf, er bod y darn brig yn ddarn a ailadeiladwyd yn ddiweddarach sy’n dyddio efallai o’r cyfnod canoloesol.                         


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Yng Nghaergybi, yn edrych dros yr harbwr, oddi ar yr A5.
Rheilffordd
Caergybi

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.