Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Allbost milwrol gogleddol mewn man arfordirol strategol 

Yn dyddio’n ôl i’r 3edd ganrif, mae safle Caergybi ar glogwyni isel uwchben y môr yn awgrymu y bu’n rhan o rwydwaith arfordirol o amddiffynfeydd, wedi’i gysylltu o bosib â’r wylfa Rufeinig hwyr yng Nghaer y Tŵr ar gopa Mynydd y Tŵr. Mae waliau’r gaer betryalog hon mewn cyflwr da iawn, gan sefyll hyd at 13 troedfedd / 4m o uchder a 5 troedfedd / 1.5m o drwch. Gallwch hefyd weld olion pedwar tŵr cornel. Mewn man manteisiol uwchlaw’r harbwr, tŵr y gogledd-ddwyrain sy’n 26 troedfedd /7.9m yw’r amlycaf, er bod y darn brig yn ddarn a ailadeiladwyd yn ddiweddarach sy’n dyddio efallai o’r cyfnod canoloesol.                         


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Yng Nghaergybi, yn edrych dros yr harbwr, oddi ar yr A5.
Rheilffordd
Caergybi

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.