Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Allbost milwrol gogleddol mewn man arfordirol strategol 

Yn dyddio’n ôl i’r 3edd ganrif, mae safle Caergybi ar glogwyni isel uwchben y môr yn awgrymu y bu’n rhan o rwydwaith arfordirol o amddiffynfeydd, wedi’i gysylltu o bosib â’r wylfa Rufeinig hwyr yng Nghaer y Tŵr ar gopa Mynydd y Tŵr. Mae waliau’r gaer betryalog hon mewn cyflwr da iawn, gan sefyll hyd at 13 troedfedd / 4m o uchder a 5 troedfedd / 1.5m o drwch. Gallwch hefyd weld olion pedwar tŵr cornel. Mewn man manteisiol uwchlaw’r harbwr, tŵr y gogledd-ddwyrain sy’n 26 troedfedd /7.9m yw’r amlycaf, er bod y darn brig yn ddarn a ailadeiladwyd yn ddiweddarach sy’n dyddio efallai o’r cyfnod canoloesol.                         


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Yng Nghaergybi, yn edrych dros yr harbwr, oddi ar yr A5.
Rheilffordd
Caergybi

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.