Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Anheddiad Oes Haearn mewn safle rhyfeddol ar gopa mynydd  

Yn eistedd ar gopa Mynydd y Twr, a golygfeydd helaeth i bob cyfeiriad, hawdd yw gweld pam y dewiswyd y llecyn hwn gan ein cyndadau yn yr Oes Haearn. Mae’r rhagfuriau’n dal i sefyll 10 troedfedd /3m o uchder a 14 troedfedd /4m o drwch mewn mannau, yn uno â thir creigiog y mynydd i greu’r hyn y mae’n rhaid y bu’n amddiffynfa fawreddog. Mae olion tramwyfa fewnol wreiddiol y muriau a’r fynedfa simneiog, gul yn y golwg hyd heddiw, wedi’u gosod mewn rhigol greigiog ddofn. Er bod y lloc anferth yn cylchu ardal o ryw 17 erw / 6.9ha, yr unig strwythur a ganfuwyd y tu mewn iddo yw adfail gorsaf rybuddio a gwylfa Rufeinig ddiweddaraf, a oedd efallai’n gysylltiedig â’r gaer arfordirol gerllaw yng Nghaergybi.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Ar Fynydd Twr, 13/4m (2.8km) i’r Gor. o Gaergybi
Rheilffordd
Caergybi 2m (3.2km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.