Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Cymuned ffermio o’r gorffennol  

Pa mor hen yw’r rhain? Credwyd yn wreiddiol eu bod yn dyddio o adeg meddiannaeth y Rhufeiniaid ar Gymru (canfuwyd darnau arian a chrochenwaith Rhufeinig yma), ond maent yn llawer hŷn, a dweud y gwir, gan ddyddio’n ôl i’r adeg gynhanes. Yr hyn a welwn o’n blaenau yw olion anheddiad amaethyddol gweddol fawr a ddefnyddiwyd am lawer cenhedlaeth. Mae tuag 20 adeilad wedi goroesi, gan amcangyfrif bod 50 ohonynt yn wreiddiol, a’r rheini gan mwyaf ar ffurf sylfeini cytiau crwn. Hawdd yw dychmygu sut olwg fyddai ar y cytiau hyn o gerrig, dan eu toeau gwellt conigol. I helpu i greu darlun cliriach byth o’r gorffennol, mae gan rai ohonynt hyd yn oed olion rhaniadau mewnol, ardaloedd storio a dodrefn fel meinciau a basnau carreg.

Edrychwch ar ein hadluniad 3600 o’r ffordd y byddai pobl efallai’n trin y tir. A mantais arall i’r ymwelwyr, mae yma safle ysblennydd ar ochr mynydd a golygfeydd pellgyrhaeddol o’r môr. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
21/4m (3.6km) i’r Gor. o Gaergybi
Rheilffordd
Caergybi 21/2m (4km)