Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae ein timau'n gweithio i atgyweirio'r grisiau pren i fyny at y llawr cyntaf lle bydd grisiau newydd yn cael eu gosod yn eu lle.

Diolch am eich amynedd. Cofiwch ofyn i aelod o’n tîm ar y safle am y gwaith cadwriaethol y maen nhw’n ei wneud ar ein rhan.

Edrychwch ar ein tudalen ‘I ble hoffech chi fynd?‘ – mae 129 o safleoedd eraill i chi eu darganfod.

Arolwg

Drwy dwll clo cartref canoloesol syml    

Hawdd yw adnabod Tŷ Canoloesol Carswell oherwydd ei simnai allanol dal, a hwn yw un o’r unig adeiladau o’u math sy’n dal i sefyll yn y rhan hon o Gymru. Yn ôl pob tebyg, fe’i hadeiladwyd yn y 15fed ganrif, a’r tŷ’n rhan o’r ystâd a oedd yn perthyn i Iarll Penfro. Byddai’n gartref i denantiaid o ffermwyr a enillai fywoliaeth fechan o’r tir. Tŷ syml a diaddurn ydyw, sy’n rhoi cipolwg inni ar fywyd canoloesol pob dydd, i ffwrdd o’r cestyll crand a gysylltir yn aml â’r cyfnod.


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i'r Dwy o St. Florence, oddi ar y B4318, tua 3m (4.8km) i'r Gorll or Dinbych-y-Pysgod
Rheilffordd
Penally 1.5m (2.4km)