Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Drwy dwll clo cartref canoloesol syml    

Hawdd yw adnabod Tŷ Canoloesol Carswell oherwydd ei simnai allanol dal, a hwn yw un o’r unig adeiladau o’u math sy’n dal i sefyll yn y rhan hon o Gymru. Yn ôl pob tebyg, fe’i hadeiladwyd yn y 15fed ganrif, a’r tŷ’n rhan o’r ystâd a oedd yn perthyn i Iarll Penfro. Byddai’n gartref i denantiaid o ffermwyr a enillai fywoliaeth fechan o’r tir. Tŷ syml a diaddurn ydyw, sy’n rhoi cipolwg inni ar fywyd canoloesol pob dydd, i ffwrdd o’r cestyll crand a gysylltir yn aml â’r cyfnod.


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i'r Dwy o St. Florence, oddi ar y B4318, tua 3m (4.8km) i'r Gorll or Dinbych-y-Pysgod
Rheilffordd
Penally 1.5m (2.4km)