Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae’r Hen Dŷ Carswell ar gau ar hyn o bryd er mwyn i ni allu creu profiad diogel i ymwelwyr. Diolch am eich amynedd. 

Edrychwch ar y dudalen I ble hoffech chi fynd am syniadau yn ymwneud â ble i ymweld yn eich ardal chi. 

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Cadw i gael ein newyddion diweddaraf. 

Arolwg

Drwy dwll clo cartref canoloesol syml    

Hawdd yw adnabod Tŷ Canoloesol Carswell oherwydd ei simnai allanol dal, a hwn yw un o’r unig adeiladau o’u math sy’n dal i sefyll yn y rhan hon o Gymru. Yn ôl pob tebyg, fe’i hadeiladwyd yn y 15fed ganrif, a’r tŷ’n rhan o’r ystâd a oedd yn perthyn i Iarll Penfro. Byddai’n gartref i denantiaid o ffermwyr a enillai fywoliaeth fechan o’r tir. Tŷ syml a diaddurn ydyw, sy’n rhoi cipolwg inni ar fywyd canoloesol pob dydd, i ffwrdd o’r cestyll crand a gysylltir yn aml â’r cyfnod.


Prisiau


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i'r Dwy o St. Florence, oddi ar y B4318, tua 3m (4.8km) i'r Gorll or Dinbych-y-Pysgod
Rheilffordd
Penally 1.5m (2.4km)