Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Triawd o feddrodau

Er eu bod yn agos i’w gilydd, codwyd y triawd hwn o feddrodau Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) mewn cyfnodau cwbl wahanol. Strwythur syml megis blwch yw’r siambr gynharaf ym mhen gorllewinol y safle, wedi’i amgylchynu gan garnedd o glogfeini. Mae’r siambr yn y canol (o ran ei hoedran a’i lleoliad) wedi cwympo bellach, a dim ond ambell un o’i meini’n dal i sefyll. Ym mhen dwyreiniol y safle, mae’r trydydd beddrod a’r mwyaf diweddar bron yn gwbl gyflawn, a’i feini capan gwreiddiol a dau borthfaen aruthrol wrth ei fynedfa.

Awgryma cloddiadau fod y safle wedi’i ddefnyddio am gynifer â 1,500 o flynyddoedd, gan arddangos mor arwyddocaol y bu’r henebion hyn i’n cyndadau cynnar, mae’n rhaid.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1 1/2m (2.4km) i’r De De Ddwy. o Gaergybi, oddi ar y B4545
Rheilffordd
Caergybi 11/2m (2.4km)