Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Triawd o feddrodau

Er eu bod yn agos i’w gilydd, codwyd y triawd hwn o feddrodau Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) mewn cyfnodau cwbl wahanol. Strwythur syml megis blwch yw’r siambr gynharaf ym mhen gorllewinol y safle, wedi’i amgylchynu gan garnedd o glogfeini. Mae’r siambr yn y canol (o ran ei hoedran a’i lleoliad) wedi cwympo bellach, a dim ond ambell un o’i meini’n dal i sefyll. Ym mhen dwyreiniol y safle, mae’r trydydd beddrod a’r mwyaf diweddar bron yn gwbl gyflawn, a’i feini capan gwreiddiol a dau borthfaen aruthrol wrth ei fynedfa.

Awgryma cloddiadau fod y safle wedi’i ddefnyddio am gynifer â 1,500 o flynyddoedd, gan arddangos mor arwyddocaol y bu’r henebion hyn i’n cyndadau cynnar, mae’n rhaid.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1 1/2m (2.4km) i’r De De Ddwy. o Gaergybi, oddi ar y B4545
Rheilffordd
Caergybi 11/2m (2.4km)