Skip to main content

Grant adeiladau hanesyddol

O dan y cyfyngiadau a osodwyd gan argyfwng COVID-19, bydd Cadw yn parhau i ddarparu ein gwasanaethau a'n cymorth i amgylchedd hanesyddol Cymru hyd eithaf ein gallu.

Mae ein rhaglen grantiau cyfalaf ar gyfer adeiladau hanesyddol wedi helpu i gynnal a chadw asedau cymunedol hanesyddol fel neuaddau pentref a chymunedol, ac addoldai.

Byddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr maes o law i adolygu cynnydd eu ceisiadau.