Skip to main content

Grant adeiladau hanesyddol

Gall rhaglenni Grant Adeiladau Hanesyddol Cadw helpu perchnogion, ceidwaid a chymunedau ofalu am adeiladau hanesyddol Cymru a'u cynnal; drwy ein cynlluniau cyllido, rydym yn ceisio cefnogi dyfodol tymor hir rhai o'n hasedau treftadaeth mwyaf gwerthfawr.