Skip to main content

Mae’r amgueddfa ar hen safle Sefydliad Gweithwyr Pyllau Glo Rhisga, adeilad rhestredig Gradd 2 a agorwyd yn 1916.

Ar ôl i’r pwll glo gau yn 1967, cafodd ei ddefnyddio fel y swyddfa fudd-daliadau leol am flynyddoedd. Pam gafodd ei brynu gan yr awdurdod lleol yn 1995 gan ddefnyddio arian Treftadaeth Ewropeaidd, rhoddwyd yr amgueddfa ar y llawr gwaelod.

Caiff yr amgueddfa ei rhedeg gan wirfoddolwyr o’r Oxford House Industrial History Society, heb unrhyw gefnogaeth ariannol.

Bydd nifer o eitemau nad ydyn nhw fel arfer wedi eu harddangos ar gael i’w gweld, gan gynnwys arteffactau, ffotograffau a mapiau, yn ogystal â’r Siop Fferyllydd Edwardaidd o Fae Caerdydd a’r wasg argraffu o 1834 oedd yn Rhisga.

Ddydd Sul 29 Medi bydd taith gerdded fer a sgwrs ar Bont Hir Rhisga (awr ar y mwyaf, tir fflat) fydd yn cychwyn o’r amgueddfa am 1pm.

Mae’r amgueddfa ar Grove Road, Rhisga, NP11 6GN.

Mae’r amgueddfa ar lwybrau bysus 151 a 56, gwasanaeth Casnewydd i’r Coed Duon ac mae rhyw 800 llath i’r gogledd o orsaf reilffordd Rhisga a Phont-y-meistr ar linell Caerdydd i Lyn Ebwy. Mae maes parcio cyhoeddus am ddim o fewn 100 llath.

Mae Côr Rhisga, sydd â’i gartref yn hen swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Drefol Rhisga, ac Eglwys y Santes Fair Plwyf Rhisga hefyd yn cymryd rhan yn Drysau Agored, a gellir cerdded i’r ddau leoliad.


Prisiau

Am Ddim