Skip to main content

Adeiladwyd Capel Pendref yn wreiddiol yn 1802. Mae’r Capel presennol yn dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif; mae’r cymeriad gwreiddiol yn amlwg ac mae’n enghraifft nodedig o’i gyfnod. Mae gwaith adfer helaeth wedi’i gwblhau yn ddiweddar.

Y Wesleyaid, neu’r Methodistiaid Wesleyaidd, oedd yr enwad anghydffurfiol lleiaf a dyfodd yng Nghymru yn y 19eg ganrif, ar ôl y Methodistiaid Calfinaidd, yr Annibynwyr a’r Bedyddwyr.

Capel Pendref, Lle’r Ffatri, Dinbych, LL16 3TS

Gyferbyn â maes parcio awyr agored canol tref Dinbych.


Prisiau

Am Ddim